" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

EWG vizija i misija

EWG je pravno lice osnovano sa ciljem da snabdeva tržišta jugoistočne Evrope sa brojilima električne energije i pretećim komunikacionim uređajima, koristeći najnovija tehnološka rešenja iz oblasti telekomunikacije i komunikacije koristeći nisko naponsku mrežu.

Verujemo da se dosadašnjim iskustvom, praćenjem industrijskih trendova i postojećim partnerstvima sa renomiranim međunarodnim firmama možemo pozicionirati kao lider u branši u regionu u pogledu tehnoloških rešenja koja možemo ponuditi, dok se cenovnom politikom koja se oslanja na sopstvene proizvodne kapacitete i integrisane lance nabavke sa našim partnerima možemo uspešno probijati na međunarodna tržišta.