" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

PROIZVODI I USLUGE

Osnovna delatnost preduzeća EWG je projektovanje, razvoj, proizvodnja i održavanje sistema napredne merne infrastrukture AMI (Advanced Metering Infrastructure) za:
 • merenje i upravljanje potrošnjom električne energije,
 • povezivanje (na EWG brojilo) merila drugih energenata i fluida,
 • daljinsko očitavanje brojila električne energije (i drugih merila),
 • upravljanje i čuvanje podataka o očitanoj potrošnji (MDM/R (Meter Data Management and Repository).
EWG proizvodni program sadrži sve funkcije projektovanog sistema:

  -Višefunkcionalna elektronska „pametna“ brojila (Smart Meters):  -Prateća oprema:

  • Električne sklopke za isključenje/uključenje potrošača,
  • Komunikacioni moduli (PLC i GSM/GPRS modemi),
  • Interfejs moduli za povezivanje (na EWG brojilo) merila za merenje drugih energenata i fluida,
  • Koncentratori (skupljači podataka) u električnoj centrali;


  -Aplikativni softver za prikupljanje, upravljanje, obradu i čuvanje podataka sa merila,
   upravljanje merno-komunikacionom infrastrukturom i kontrolu potrošnje energije i
   fluida;


  -Uslugu merenja, ispitivanja i etaloniranja brojila.


Kao osnova za projektovanje AMI sistema korišćene su direktive projekta „Open meter project“ (http://www.openmeter.com/) pokrenutog od strane EU u cilju definisanja otvorenih standarda koji garantuju interoperabilnost sistema i uređaja različitih proizvođača za merenje različitih tipova energenata odnosno fluida (električna energija, voda i gas).

Takođe su korišćeni i rezultati drugih projekata koji tretiraju problematiku upravljanja AMI sistemima (Open metering, Prime project, Dutch Smart Meter) kao i zvanične smernice Elektroprivrede Srbije (www.eps.rs, dokument “Funkcionalni zahtevi i tehničke specifikacije AMI/MDM sistema”, 2010.).

Svi elementi AMM (Advanced/Automated Metering Management) sistema za nadzor i upravljanje potrošnjom (hardver i softver) su rezultat EWG projektovanja i razvoja.

EWG je razvio seriju Exxx savremenih elektronskih, programabilnih brojila. Ova brojila poseduju sve neophodne funkcionalnosti za korišćenje u naprednoj mernoj infrastrukturi (AMI), kao i u sistemu za nadzor i upravljanje potrošnjom (AMM).