" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

KOMUNIKACIONI MODULI

   EWG E300
GPRS modem

EWG GPRS modem obezbeđuje uspostavljanje veze između brojila na koje je priključen kao eksterni komunikacioni modul i AMM Centra.
 
   EWG PLC-M5
PLC modem

EWG PLC M5 modem služi za komunikaciju između brojila na koje je priključen kao eksterni komunikacioni modul i koncentratora u TS h/0.4 kV, koji je takođe opremljen odgovarajućim PLC modemom.